Revitive

Keep Active With Revitive

Thuis

Privacybeleid

Dit privacybeleid vertelt hoe Actegy Ltd als eigenaar van deze website of REVITIVE SAS als operator van deze website alle informatie die u bij het gebruik van deze website meedeelt, gebruikt en beveiligt.

We verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen. Indien we u vragen om informatie mee te delen die kan worden gebruikt om u te identificeren bij het gebruik van deze website, dan mag u ervan overtuigd zijn dat deze enkel in overeenstemming met deze privacyverklaring zal worden gebruikt.

We zullen dit beleid nu en dan wijzigen door deze pagina te updaten. Controleer deze pagina regelmatig om na te gaan of u met deze wijzigingen instemt. Dit beleid geldt vanaf 01-07-2012.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  • Naam
  • Contactgegevens inclusief e-mailadres
  • Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie met betrekking tot klantenenquêtes en/of aanbiedingen

Wat we doen met de verzamelde informatie

We hebben deze informatie nodig om erachter te komen wat uw behoeften zijn en om u beter van dienst te kunnen zijn, en verder met name om de volgende redenen:

  • Interne registratie.
  • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
  • We kunnen u op het door u verstrekte e-mailadres regelmatig e-mails over nieuwe producten en speciale aanbiedingen sturen, of andere informatie die u mogelijk interessant vindt.
  • Soms kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u te benaderen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website beter met uw interesses overeen te laten komen.

Beveiliging

We staan garant voor de veiligheid van uw gegevens. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuursprocedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Als u onze site via die links verlaat, dient u zich echter te realiseren dat wij geen controle hebben over die andere websites. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van gegevens die u verstrekt terwijl u die sites bezoekt en onze privacyverklaring is niet op die sites van toepassing. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaring die op de desbetreffende website van toepassing is.

Controle over uw persoonlijke gegevens

U kunt de vergaring of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren beperken:

  • wanneer u gevraagd wordt een formulier in te vullen op een website, zoek dan het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat de gegevens niet voor directe marketing gebruikt mogen worden;
  • als u ons eerder toestemming hebt gegeven uw persoonlijke gegevens voor directe marketing te gebruiken, kunt u uw toestemming altijd intrekken door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar serviceconsommateur@revitive.fr

We verkopen, verspreiden of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien we het wettelijk verplicht zijn. Mits u daarvoor toestemming geeft, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u reclame te sturen over derden die u volgens ons misschien interessant vindt.

Krachtens de Data Protection Act 1998 kunt u informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die we van u bewaren. Daarvoor dient een kleine vergoeding betaald te worden. Als u een afschrift wenst van de informatie die over u wordt bewaard, schrijf dan naar: REVITIVE SAS 250 bis boulevard Saint Germain, 75007 PARIS, FRANKRIJK, serviceconsommateur@revitive.fr

Als u denkt dat de gegevens die we van u hebben onjuist of onvolledig zijn, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op het bovenvermelde adres. We zullen onjuiste informatie onmiddellijk corrigeren.