Revitive

Keep Active With Revitive

Thuis

Kan ik Revitive gebruiken?

Wie mag REVITIVE niet gebruiken?

REVITIVE mag niet gebruikt worden door:

  • personen met een elektronisch implantaat, zoals een pacemaker of AICD
  • personen die onder behandeling staan voor, of de symptomen hebben van diepe veneuze trombose (DVT)
  • tijdens de zwangerschap

Waarschuwingen

De REVITIVE of de REVITIVE Elektrodenpads mogen niet gebruikt worden op of in de buurt van:

  • open, gebarsten of bloedende huid; open wonden moeten vóór gebruik worden afgedekt weefselbloedingen (inwendig/uitwendig)
  • epilepsie; de TENS-elektrodenpads niet gebruiken in de halsstreek
  • tumoren
  • de ogen
  • de testikels
  • ontstoken weefsel (incl. cellulitis)
  • de buik van zwangere vrouwen

Als u vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site of uw huisarts of apotheker raadplegen.